لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها روى نام آنها كليك كنيد. براى ثبت نام در هركدام از كارگاه‌ها فقط كافى است آنرا علامت بزنيد و براي پرداخت هزينه ها به صورتحساب خود مراجعه نماييد. مدير پايگاه بعد از بررسي هاي لازم ثبت نام شما را تاييد خواهد كرد.
انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
برگزار کننده
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۳۹۸/۱/۲۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [گروه اخلاق علوم پزشکی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱/۲۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱/۲۶ - 8-13 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی طبقه4
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۱/۲۵
کتابخانه مرکزی
-
مدرس: [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱/۲۵ - 13-17 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 4 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۱/۲۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [گروه علوم رفتاری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱/۲۸ - 8-13 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی طبقه4
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


مشخص نشده
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
-
مدرس: [دکتر فاطمه پورخاقان - دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازگیری ]
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: 1,000,000 ریال
زمان برگزاری: مشخص نشده - 9-13 مکان برگزاری:
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

سرفصل ها:
- معرفی انواع روش های آماری
- نحوه ورود داده به نرم افزار
- آمار توصیفی
- آزمون تی تک نمونه
- آزمون کای دو نمونه (مستقل و وابسته)
- تحلیل واریانس
- تحلیل کوواریانس
- تحلیل اندازه گیری مکرر
- ازمون های نان پارامتریک
-
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

۱۳۹۸/۲/۳
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [گروه اخلاق علوم پزشکی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۳ - 8-13 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی طبقه4
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۱/۲۸
کتابخانه مرکزی
-
مدرس: [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱/۲۸ - 13-17 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 2 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۴
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-8 نفر
مدرس: [گروه علوم رفتاری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۴ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -8 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۴
کتابخانه مرکزی
0 نفر
مدرس: [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۴ - 13-17 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 1 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
7 نفر
مدرس: [دکتر کبیر] [دکتر مظاهری نژاد] [خانم یزدان دوست] [دکتر امینی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۸ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 7 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۴
کتابخانه مرکزی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
0 نفر
مدرس: [دکتر کمالی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۴ - 9-12 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 27 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جزییات کارگاه:
  • مقدمه:
در حیطه علوم پزشکی، پژوهش از جایگاه بالایی برخوردار است. پژوهش یکی از بهترین راه های بین المللی سازی  دانشگاه های کشور است. یک پژوهش می تواند توسط دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی دانشگاهی یا دولتی، صنایع، مخترعان و همچنین برای حل مسائل جامعه مورد استفاده قرار گیرد. اما هر پژوهشی این خصوصیات را ندارد. هر پژوهش برای اینکه مورد استفاده قرار گیرد و نیز برای بالا رفتن استناد به آن ، باید ویزگیهایی داشته باشد از جمله داشتن یک موضوع مناسب و جذاب در نزد جوامع علمی دنیا. یکی از این ویزگیها و اولین گام انتخاب یک موضوع مناسب برای انجام پژوهش است. به همین دلیل در این کارگاه به لزوم انتخاب یک موضوع مناسب و نحوه انتخاب آن خواهیم پرداخت.
 
  • هدف کلی برنامه:
ارتقائ سطح پژوهش با انتخاب موضوع مناسب.
  • گروه هدف:
همه پژوهشگران دانشگاه
موضوع ساعت
اهمیت پژوهش / شاخص های تاثیر گذاری پژوهش / اهمیت شاخص موضوع 9-9:30
آشنایی با شاخصهای علم سنجی درگیر در انتخاب موضوع 10- 9:30
روشهای بازیابی Hot topics  در پایگاههای اصلی / روشهای بازیابی Hot topics از بعضی منابع خاص 10-11
Research Front/ Research Trend/ اهمیت موضوعات پژوهشی با حمایت مالی / اهمیت موضوعات پژوهشی در صنایع 11-12

۱۳۹۸/۲/۹
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
10 نفر
مدرس: [دکتر برادران]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۹ - 8-13 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی طبقه4
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 10 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۸
کتابخانه مرکزی
0 نفر
مدرس: [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۸ - 13-17 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 1 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۱۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
8 نفر
مدرس: [دکتر کبیر] [دکتر برادران]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۰ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن افتخاریان
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 8 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

گروه هدف: گروه های بالینی

۱۳۹۸/۲/۱۱
کتابخانه مرکزی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
0 نفر
مدرس: [دکتر پناهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۱ - 9-12 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 27 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۱۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
20 نفر
مدرس: [گروه علوم رفتاری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۱ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 20 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۱۸
کتابخانه مرکزی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
0 نفر
مدرس: [دکتر صدقی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۸ - 9-12 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 26 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۱۹
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
13 نفر
مدرس: [دکتر معروفی] [سمیه علیزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۱۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۱۹ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن افتخاریان
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 13 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۲۵
کتابخانه مرکزی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
0 نفر
مدرس: [خانم سلیمان پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۲۵ - 9-12 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
9 نفر
مدرس: [دکتر سلطانی عربشاهی] [هلن درگاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۰ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 9 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
4 نفر
مدرس: [دکتر جانانی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۱ - 8-13 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی طبقه4
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 4 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۷
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
5 نفر
مدرس: [دکتر سلطانی] [هلن درگاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۷ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن افتخاریان
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۱۵
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
33 نفر
مدرس: [هلن درگاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۵ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: 33 نفر

ثبت نامکلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | IUMS Workshops

Designed & Developed by : Yektaweb