• لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها روى نام آنها كليك كنيد. براى ثبت نام در هركدام از كارگاه‌ها فقط كافى است آنرا علامت بزنيد و براي پرداخت هزينه ها به صورتحساب خود مراجعه نماييد. مدير پايگاه بعد از بررسي هاي لازم ثبت نام شما را تاييد خواهد كرد.
  • در صورت نرسیدن به حد نصاب شرکت کنندگان، یک روز قبل از شروع کارگاه، ایمیلی تحت عنوان عدم تشکیل کارگاه به شرکت کنندگان ارسال می شود.
  • اگر از ثبت نام در کارگاهی منصرف شده اید وارد پروفایل کارگاه های خود شوید و لیست انتخاب شده ها را ویرایش کنید.
انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
برگزار کننده
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۳۹۸/۷/۲۴
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
-
مدرس: [دکتر مجتبی حبیبی - استادیار اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۴ - 9.00 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران-آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

1-آماده سازی داده ها در محیط LISREL
2-ویرایش داده‌ها
3-ترسیم مدل (Model Specifying)
4-اجرای داده‌ها
5-تفسیر داده‌ها
ساعت 9-12 روز چهارشنبه 24 مهر

۱۳۹۸/۸/۲۰
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
-
مدرس: [دکتر عقیلی] [دکتر ملک] [دکتر خمسه] [دکتر امامی]
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۰ - 8:00 مکان برگزاری: پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
8:30 - 8:00 ثبت نام 30 دقیقه
9:15 - 8:30 تحقیق پروپوزال انتخاب موضوع بیان مساله 45 دقیقه
10:00 - 9:15 انواع مطالعات 45 دقیقه
10:30 - 10:00 جستجوی منابع علمی و اینترنتی 30 دقیقه
10:45 - 10:30 استراحت و پذیرائی 15 دقیقه
11:20 - 10:45 مدیریت تحقیق و اخلاق در پژوهش 45 دقیقه
12:00 - 11:20 اهداف و فرضیات تحقیق – متغیرها و داده ها  40 دقیقه
13:00 - 12:00 تكنيك هاي نمونه گيري و تعیین حجم نمونه 1 ساعت

۱۳۹۸/۹/۶
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
8 نفر
مدرس: [دکتر مجتبی حبیبی - استادیار اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۶ - 9.00 مکان برگزاری:
ظرفیت: 12 نفر ظرفیت باقیمانده: 8 نفر

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

۱-آماده سازی داده ها در محیط LISREL
۲-ویرایش داده‌ها
۳-ترسیم مدل (Model Specifying)
۴-اجرای داده‌ها
۵-تفسیر داده‌ها
ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه 6 آذر 98

۱۳۹۸/۸/۲۸
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
-
مدرس: [دکتر جانانی] [آقای کیارش تنها]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۸ - 8:00 مکان برگزاری: پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

1- طراحی و اجرا مطالعات کارآزمایی بالینی
2- آنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی
3- حجم نمونه در مطالعات کارآزمایی بالینی
4- مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند

5- گزارش دهی استاندارد مطالعات کارآزمایی بالینی –
 گزارش دهی استاندارد مطالعات مرور نظام مند
زمان موضوع مدت
9:00 - 8:00 طراحی و اجرا مطالعات کارآزمایی بالینی 1 ساعت
10:00 - 9:00 آنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی 1 ساعت
10:15 - 10:00 استراحت 15 دقیقه
11:30 - 10:15 حجم نمونه در مطالعات کارآزمایی بالینی 45 دقیقه
12:45 - 11:30 مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند 45 دقیقه
13:15 - 12:45 ناهار و نماز 30 دقیقه
14:00 - 13:15 گزارش دهی استاندارد مطالعات کارآزمایی بالینی –
 گزارش دهی استاندارد مطالعات مرور نظام مند
45 دقیقه

 

۱۳۹۸/۸/۲۹
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
-
مدرس: [دکتر جواد یوسفی - دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۹ - 9.00 مکان برگزاری: سالن شهید رحیمی، دانشکده بهداشت
ظرفیت: 12 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

تعریف پروپوزال
ضرورت نوشتن پروپوزال
مراحل اجرای یک پژوهش
نحوه انتخاب یک موضوع خوب
نحوه نگارش یک بیان مسئله مناسب
اهمیت و ضروت تحقیق
نحوه نگارش اهداف تحقیق
نحوه نگارش سوالات و فرضیات تحقیق
ضرورت و نحوه نگارش پیشینه نظری و تجربی
ارائه نکات مورد نیاز در قسمت روش شناسی پژوهش

۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۹ هزینه: 5,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸ - 8:30-13 صبح پنجشنبه ها مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰ هزینه: 5,500,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - 7:15-8:45 صبح چهارشنبه ها مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۹ هزینه: 13,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - 9-14 صبح مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰ هزینه: 5,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - 7:15-8:45 صبح سه شنبه ها مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۲/۱۱
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر پناهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۱ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: به سایت دانشجویان
ظرفیت: 27 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۲/۱۸
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر صدقی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۸ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 26 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۲/۲۵
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم سلیمان پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۲۵ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۳/۱
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
-
مدرس: [دکتر فاطمه پورخاقان - دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازگیری ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۱ - 9-13 مکان برگزاری: طبقه 4 کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

سرفصل ها:
- معرفی انواع روش های آماری
- نحوه ورود داده به نرم افزار
- آمار توصیفی
- آزمون تی تک نمونه
- آزمون کای دو نمونه (مستقل و وابسته)
- تحلیل واریانس
- تحلیل کوواریانس
- تحلیل اندازه گیری مکرر
- ازمون های نان پارامتریک

زمان برگزاری:
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

هزینه کارگاه:
دانشجویان دانشگاه 50 هزار تومان
دانشجویان خارج از دانشگاه 100 هزار تومان
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

در مجموع 8 ساعت در دو روز 

۱۳۹۸/۳/۸
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
-
مدرس: [دکتر فاطمه پورخاقان - دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازگیری ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۸ - 9-13 مکان برگزاری: طبقه 4 کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

سرفصل ها:
- معرفی انواع روش های آماری
- نحوه ورود داده به نرم افزار
- آمار توصیفی
- آزمون تی تک نمونه
- آزمون کای دو نمونه (مستقل و وابسته)
- تحلیل واریانس
- تحلیل کوواریانس
- تحلیل اندازه گیری مکرر
- ازمون های نان پارامتریک

زمان برگزاری:
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

هزینه کارگاه:
دانشجویان دانشگاه 50 هزار تومان
دانشجویان خارج از دانشگاه 100 هزار تومان
​زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

در مجموع 8 ساعت در دو روز 

۱۳۹۸/۳/۲۲
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر صنیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۲ - 8:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۳/۲۶
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [جناب آقای دکتر براتی] [سرکارخانم دکتر زینی وند]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۶ - 9 الی 12 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران - طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 35 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۹
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم دکتر رزمگیر] [خانم دکتر مرادزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۹ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید 

۱۳۹۸/۴/۵
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم دکتر نادیا صنیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۵ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید 

۱۳۹۸/۴/۱۲
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم دکتر رزمگیر] [خانم دکتر مرادزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۲ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید 

۱۳۹۸/۴/۱۹
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر سیروس پناهی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۹ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۴/۲۶
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر محبوبه کمالی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۲۶ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 
 

۱۳۹۸/۴/۳۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر شهرام صدقی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۲۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۳۰ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سایت دانشجویان
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۲
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر مریم عظیمی] [جناب آقای سید احمدرضا محمودی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۲ هزینه: 1,500,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۲ - 8:00 مکان برگزاری: بیمارستان حضرت رسول(ص) - پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
ظرفیت: 9 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

اهداف:
آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مبانی و اصول نظری و عملی روش ایمونوبلاتینگ جهتشناسایی حضور پروتئین خاصی در مجموعه‌ای از پروتئین‌های سلولی و سایر مواد بیولوژیک

بخش تئوری:
آشنایی با اصول اولیه استخراج پروتئین، اصول جداسازی پروتئین ها با استفاده از تکنیکSDS-PAGE، و شناسایی پروتئین ها با کمک آنتی بادی  اختصاصی آشنایی با اصول کلی انتخاب غشاء مناسب برای بلاتینگ، انتقال پروتئین از روی ژل بر روی کاغذ بلاتینگ، شناسایی پروتئین هدف با استفاده از آنتی بادی اختصاصی

بخش عملی:
نحوه ساخت ژل پلی اکریل آمید، بارگذاری پروتئین در ژل، رنگ آمیزی ژل با کوماسی بریلیانت بلو ، انتقال باند ها از ژل به غشاء، انجام مراحل ایمونوبلاتینگ و مشاهده باند های شکل گرفته روی غشاء


به منظور ثبت نام با شماره تلفن های ۶۴۳۵۲۶۵۹-۰۲۱ و یا ۰۹۳۹۵۲۵۳۰۴۳ (رحمانی) تماس حاصل فرمائید.

هزینه این کارگاه ۱۵۰ هزار تومان می باشد که برای دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است که تنها در صورت تماس تلفنی و واریز وجه، ثبت نام شرکت کنندگان محترم قطعی به حساب خواهد آمد.

آدرس محل برگزاری کارگاه : 
تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم، جنب بخش اندوسکوپیجهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت مرکز تحقیقات ایمونولوژی مراجعه فرمایید.
زمان موضوع مدت
10:00- 8:00 اصول تئوری الکتروفورز پروتئین ها و تکنیک ایمونوبلاتینگ 120 دقیقه
10:30 - 10:00 پذیرایی و بازدید از مراکز تحقیقاتی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی 30 دقیقه
13:30 - 10:30 آموزش عملی الکتروفورز پروتئین ها بر روی ژل، پرسش و پاسخ 180 دقیقه
14:30 - 13:30 ناهار- نماز 60 دقیقه
18:00 - 14:30 انتقال ژل به غشاء و انجام مراحل ایمونوبلاتینگ، پرسش و پاسخ 210 دقیقه

۱۳۹۸/۵/۲
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر شهرام صدقی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۲ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: سالن کارگاهی کتابخانه مرکزی- واقع در طبقه چهارم
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۶
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۶ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سایت کامپیوتر کارشناسی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۱۳
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر زاهدی] [دکتر شهرکی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱۳ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سایت کامپیوتر کارشناسی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۱۶
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر شهرام صدقی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱۶ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: سالن کارگاهی کتابخانه مرکزی- واقع در طبقه چهارم
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۵ و ۱۳۹۸/۶/۶
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [علی میرعرب رضی - رئیس کل اداره ثبت بین المللی اختراع ] [محمدمهدی اصل زعیم] [علی باده نوش]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۵ و ۱۳۹۸/۶/۶ - 13 الی 9 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، سالن آمفی تئاتر
ظرفیت: 35 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   فایل‌های پیوست ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۵
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
40 نفر
مدرس: [آقای دکتر محمود براتی] [خانم دکتر شیوا میرکلانتری] [سرکار خانم رویا ایلکا]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۵ - 9:00-12:30 مکان برگزاری: دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: 40 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۶/۱۳
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۱۳ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: سایت کامپیوتر ارشد-واقع در نیم طبقه هشتم دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۱۰/۱۷
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
39 نفر
مدرس: [خانم دکتر فریبا کریم زاده] [آقای دکتر محمود براتی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - 9:00-12:30 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، طبقه چهارم
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: 39 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۶/۱۳
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر صالحه مرتضوی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۱۳ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
39 نفر
مدرس: [آقای دکتر محمود براتی] [خانم دکتر شیوا میرکلانتری] [سرکار خانم رویا ایلکا]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - 9:00-12:30 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، طبقه چهارم
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: 39 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر احسان زاده - فارغ التحصیل دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بین المللی فلوریدا، ۷ سال سابقه تدریس IELTS، آزمونگر IELTS موسسه کاپلان در ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲ هزینه: 26,500,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - 9-12 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 5 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

یکی از ارکان اصلی پژوهش در عرصه جهانی و نیز حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم، یادگیری زبان انگلیسی است. تغییر آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه مبنی بر ضرورت ارائه گواهی یکی از آزمون‌های زبان برای اعضای هیات علمی و همچنین فراهم ساختن دسترسی برای دانشجویانی که امتیاز لازم را  قبلا دریافت نکرده‌اند؛ موجب شد تا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی پس از اخذ  مصوبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۹۶ شورای آموزشی دانشگاه اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی برای آزمون IELTS و MHLE در سالهای ۹۶ و ۹۷ نماید. با توجه به تجربه موفق این دوره‌ها و نیز تقاضای مکرر از سوی اعضای هیئت علمی و دانشجویان، دوره‌های حاضر طراحی شد.
علاقه‌مندان به شرکت در این دوره می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به درگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی (به نشانی shmis.iums.ac.ir) مراجعه نمایند.

۱۳۹۸/۷/۲۴
گروه بیوشیمی
-
مدرس: [جناب آقای دکتر نجفی - عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳ هزینه: 340,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۴ - 08:00 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۲۲
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر رزمگیر] [خانم مرادزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۲ - 8-13 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۴
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر قالیچی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۴ - 8 - 12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

  • مقدمه: پژوهش به عنوان بخشی از فعالیت ها و وظایف دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارشناسان شناخته می‏شود. انجام یک پژوهش مناسب نیازمند تدوین پروپوزال پژوهشی دقیق و مستدل است.
  • هدف کلی برنامه: هدف این کارگاه ارائه کلیات تدوین پیش نویس طرح تحقیقاتی برای کسانی است که در این حوزه تجربه کمتری دارند و یا علاقمندند فرایند تدوین پروپوزال را به صورت مدون مرور کنند.
جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران دانشگاه

۱۳۹۸/۷/۲۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر شیروانی] [خانم اعلا]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۸ - 8 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن شهید افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

ویژه مدیران گروه و معاونین آموزشی گروه های منتخب مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایران

۱۳۹۸/۹/۱۷
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
26 نفر
مدرس: [خانم وصال آزاد]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۱۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۱۷ - 8:30- 12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 26 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جامعه هدف این کارگاه، کتابداران و کارشناسان علم سنجی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه اعم از دانشکده ها و بیمارستانها و دانشجویان کتابدارای و علم اطلاعات می باشند.

۱۳۹۸/۷/۲۳
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتز طهرانی] [دکتر بخشی زاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۳ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱۲
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر برادران] [دکتربیگلری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۲ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۷/۲۹
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر هما رسولی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۹ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۲۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر بهنام شکیبا ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۰ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر رمضانی] [دکتر رام پیشه]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۱ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۲
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر پورنیک] [دکتر عشرتی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۲ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۱۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر بهنام شکیبا ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۱۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۱۸ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۰/۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر بیگلری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۱۳
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر سلطانی عربشاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۱۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۱۳ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۲۷
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر سلطانی عربشاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۲۷ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
4 نفر
مدرس: [دکتر سهرابی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۶ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 4 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۲۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
8 نفر
مدرس: [دکتر سهرابی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۲۰ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 8 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۰/۱۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
1 نفر
مدرس: [دکتر هما رسولی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 1 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۰/۲۵
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر رمضانی] [دکتر رام پیشه]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۱/۱۵
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر طایفی] [دکتر شیخ الاسلام]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر بیگلری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر پورنیک] [دکتر عشرتی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱۹
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر صالحه مرتضوی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۹ - 8-13 مکان برگزاری: بیمارستان فیروزگر، سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوارش
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

فقط اعضای هیات علمی بیملرستان فیروزگر مجاز به شرکت در این کارگاه می باشند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | IUMS Workshops

Designed & Developed by : Yektaweb