عنوان کارگاه: كارگاه مقدماتی روش‌‌شناسی در پژوهش‌های کیفی(جلسه پنجم و ششم)

 مدرس: [دکتر هادی رنجبر - عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۳  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ساعت 8:30  مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ظرفیت: 30 نفر  ظرفیت باقیمانده: 14 نفر

 اهداف و توضیحات:
این کارگاه آموزشی به صورت دوره ۸ روزه با هدفآشنایی با رویکردهای کیفی در انجام پژوهش، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، انجام مصاحبه نیمه‌ساختارمند، روش‌های تحلیل داده‌های کیفی و گزارش نتایج پژوهش توسط مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت  در تاریخ های ۲۸،۲۷،۱۴،۹ مرداد ماه و ۳ و ۴ شهریور ماه سال ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، و تاریخ های ۸ و ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی، با تدریس آقای دکتر هادی رنجبر عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان برگزار می گردد..هزینه ثبت نام برای کل دوره ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.افرادی که در جلسه اول ثبت نام نموده و هزینه را پرداخت کرده اند، می توانند در جلسات بعدی شرکت نمایند.
توجه : پس از ثبت نام در سامانه جامع کارگاه ها، هزینه کارگاه را به به شماره حساب ۵۱۴۰۹۵۱۳۲۷ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز کرده و سپس تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیک Pmph@Iums.ac.ir جهت تأیید نهایی ثبت نام ارسال نمایید.
شایان ذکر است بدون ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس پست الکترونیک داده شده، ثبت نام متقاضی توسط ساب ادمین سامانه تأیید نمی گردد.

 توضیحات:
 
روز پنجم یکشنبه 98/05/27 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با چگونگی هدایت مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و پرسیدن سوالات پروب
10.30-10 استراحت و پذیرایی
12.30-10.30 کارگروهی انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته
 
 
روز ششم دوشنبه 98/05/28 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با تحلیل داده‌های کیفی (روش تحلیل مضمون)
10.30-10 استراحت و پذیرایی
12.30-10.30 کارگروهی و کدگذاری مصاحبه‌ها

صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/teb/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/teb/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121