عنوان کارگاه: كارگاه مقدماتی روش‌‌شناسی در پژوهش‌های کیفی(جلسه هفتم و هشتم)

 مدرس: [دکتر هادی رنجبر - عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۳  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۳ - ساعت 8:30  مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ظرفیت: 30 نفر  ظرفیت باقیمانده: 3 نفر

 اهداف و توضیحات:
این کارگاه آموزشی به صورت دوره ۸ روزه با هدفآشنایی با رویکردهای کیفی در انجام پژوهش، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، انجام مصاحبه نیمه‌ساختارمند، روش‌های تحلیل داده‌های کیفی و گزارش نتایج پژوهش توسط مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت  در تاریخ های ۲۸،۲۷،۱۴،۹ مرداد ماه و ۳ و ۴ شهریور ماه سال ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، و تاریخ های ۸ و ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی، با تدریس آقای دکتر هادی رنجبر عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان برگزار می گردد.هزینه ثبت نام برای کل دوره ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.افرادی که در جلسه اول ثبت نام نموده و هزینه را پرداخت کرده اند، می توانند در جلسات بعدی شرکت نمایند.
توجه : پس از ثبت نام در سامانه جامع کارگاه ها، هزینه کارگاه را به به شماره حساب ۵۱۴۰۹۵۱۳۲۷ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز کرده و سپس تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیک Pmph@Iums.ac.ir جهت تأیید نهایی ثبت نام ارسال نمایید.
شایان ذکر است بدون ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس پست الکترونیک داده شده، ثبت نام متقاضی توسط ساب ادمین سامانه تأیید نمی گردد.

 توضیحات:
كارگاه مقدماتی روش‌‌شناسی در پژوهش‌های کیفی

روز هفتم یکشنبه 98/06/03 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با نحوه انتشار مقالات کیفی
10.30-10 استراحت و پذیرایی
11.30-10.30 استانداردهای انتشار نتایج کیفی
12.30-11.30 تمرین نقد مقالات کیفی
 
روز هشتم دوشنبه 98/06/04 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با نرم افزار MAXQDA
10.30-10 استراحت و پذیرایی
11.30-10.30 نحوه کار با نرم افزار MAXQDA
12.30-11.30 کارگروهی با نرم افزار MAXQDA

صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/teb/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/teb/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121