عنوان کارگاه: کارگاه کنترل کیفی در آزمایشگاه تشخیص طبی

 مدرس: [جناب آقای دکتر نجفی - عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳  هزینه: 340,000 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ساعت 08:00  مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ظرفیت: 40 نفر  ظرفیت باقیمانده: 36 نفر


صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/bio/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/bio/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121