عنوان کارگاه: کارگاه آموزشی "اقتصاد سلامت با محوریت Microeconomics "

 مدرس: [دکتر علی آهنگر - دکترای اقتصاد سلامت- پژوهشگر پسا دکتری ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۳۰  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۳ - ساعت 08:15  مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران- طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
 ظرفیت: 35 نفر  ظرفیت باقیمانده: 20 نفر

 اهداف و توضیحات:
اقتصاد سلامت یکی از نمونه‌های کاربرد تئوری ها، مدل ها و تکنیک‏های تجربی اقتصادی برای تحلیل تصمیم‌گیری های اشخاص، ارائه‌دهندگان مراقبت های سلامت و دولت در مراقبت های بهداشتی و درمانی است. علم اقتصاد سلامت، توجه و تمرکز اصلی آن بر مطالعه رفتار و عوامل اقتصادی- اشخاص،‌ بنگاه‌ها، ‌دولتها و سایر سازمانها – که مواجه با کمیابی هستند می‌باشد. از این رو، تصمیمات در زمینه چگونگی تأمین مالی، و تولید و توزیع مراقبتهای بهداشتی و درمانی به شدت تحت تأثیر محیط اقتصادی و محدودیتهای آن است. عکس العملهای محلی، ملی و جهانی نسبت به موضوع سلامتی با توجه به دیدگاهای اقتصادی و روشهای تحلیل اقتصادی شکل می‌گیرند. هدف از طراحی و برگزاری این کارگاه،  آشنایی  دانشجویان ، کارشناسان، مسئولین و رؤسای واحدها، سایر علاقمندان به حوزه اقتصاد سلامت.. با مفاهیم، اصول و کاربردهای علم اقتصاد سلامت، به عنوان یک ضرورت می‏باشد.

 توضیحات:
سطح دوره: Basic
ردیف عنوان زمان
1 افتتاحیه و معارفه مشارکت کنندگان کارگاه 08:30- 08:15
2 مقدمه‏ای بر‏ مفاهیم اقتصاد، سلامت، اقتصاد سلامت، تاریخچه 09:45- 08:30
 
3 اهداف،کارکردهای نظام سلامت
4 ضرورت درک و تبیین جایگاه اقتصاد سلامت، رویکردهای اقتصاد سلامت
5 ترمینولوژی اقتصاد سلامت(اصطلاحات کلیدی)
6 سلامت در حکم کالای اقتصادی؛ کالای مصرفی/سرمایه‏ای، Externality 10:15- 09:45
7 توسعه اقتصادی و رفاه، نابرابری‏ها، مراقبت سلامت
8 استراحت و پذیرایی 10:30- 10:15
9 عرضه و تقاضا، بازار سلامت و بازار غیر سلامت 11:30- 10:30
10 رفتارrole players  در اقتصاد بخش سلامت
11 تولید خدمات مراقبت سلامت در بخش سلامت 11:50- 11:30
12 اهرم های کنترل(control nobs) و ارزیابی ساختار مالی/ اقتصادی در نظام سلامت 12:50- 11:50
13 جمع بندی و نکات کلیدی کارگاه 13:00- 12:50

صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/teb/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/teb/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121