عنوان کارگاه: کارگاه تحلیل عاملی در ابزارسازی

 مدرس: [دکتر مجتبی حبیبی - استادیار اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ساعت 9.00  مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران-آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی
 ظرفیت: 15 نفر  ظرفیت باقیمانده: 12 نفر

 اهداف و توضیحات:
1-آماده سازی داده ها در محیط LISREL
2-ویرایش داده‌ها
3-ترسیم مدل (Model Specifying)
4-اجرای داده‌ها
5-تفسیر داده‌ها

 توضیحات:
ساعت 9-12 روز چهارشنبه 24 مهر

صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/hprc/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/hprc/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121