عنوان کارگاه: کارگاه تحلیل عاملی در ابزارسازی (آماده سازی داده ها در محیط LISREL)

 مدرس: [دکتر مجتبی حبیبی - استادیار اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۵  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۶ - ساعت 9.00  مکان برگزاری:
 ظرفیت: 12 نفر  ظرفیت باقیمانده: 6 نفر

 اهداف و توضیحات:
۱-آماده سازی داده ها در محیط LISREL
۲-ویرایش داده‌ها
۳-ترسیم مدل (Model Specifying)
۴-اجرای داده‌ها
۵-تفسیر داده‌ها

 توضیحات:
ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه 6 آذر 98

صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/hprc/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/hprc/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121