عنوان کارگاه: کارگاه مبانی و جستجوی پتنت (ویژه دانشکده پرستاری)

 مدرس: [آقای دکتر محمود براتی] [خانم دکتر شیوا میرکلانتری] [سرکار خانم رویا ایلکا]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۵  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۵ - ساعت 9:00-12:30  مکان برگزاری: دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ظرفیت: 40 نفر  ظرفیت باقیمانده: 40 نفر


صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/patent/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/patent/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121