عنوان کارگاه: کارگاه مبانی و نگارش پتنت

 مدرس: [خانم دکتر فریبا کریم زاده] [آقای دکتر محمود براتی]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ساعت 9:00-12:30  مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، طبقه چهارم
 ظرفیت: 40 نفر  ظرفیت باقیمانده: 9 نفر

 اهداف و توضیحات:


 توضیحات:

فایل‌های پیوست


صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/patent/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/patent/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121