عنوان کارگاه: سرچ پیشرفته اختراعات

 مدرس: [جناب آقای دکتر براتی - دکترای بیوتکنولوژی ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹  مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران_طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
 ظرفیت: 30 نفر  ظرفیت باقیمانده: 17 نفر

 اهداف و توضیحات:
آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه های ثبت اختراع و نحوه ی تکمیل فرم گزارش داوری

 توضیحات:
سرچ پیشرفته اختراعات

فایل‌های پیوست


صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/patent/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/patent/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121