عنوان کارگاه: کارگاه تحلیل داده‌های کیفی با نرم افزار MAXQDA-2020

 مدرس: [سید فهیم ایراندوست - دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ساعت 9.00  مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران-سالن طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
 ظرفیت: 15 نفر  ظرفیت باقیمانده: 7 نفر

 اهداف و توضیحات:
سرفصل‌های کارگاه:
 
  • رویکرد کیفی و تمایزات با آن با رویکرد کمی
  • کاربرد نرم افزار در تحلیل داده‌های کیفی
  • نصب و آشنایی با نرم افزار (منوها، پنجره‌های اصلی و ابزارها)       
  • ورود انواع اسناد به نرم افزار (متن، عکس، فیلم و ...)       
  • آموزش کدگذاری        
  • امکانات نرم افزار (جستجوی کدها، بازیابی کدها، یادداشت گذاری و ...)      
  • ابزارهای نمایشی و گرافیکی (MAX MAP)
  • گزارش گیری از نتایج

صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/hprc/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/hprc/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121