عنوان کارگاه: دوره اموزش نرم افزار SPSS

 مدرس: [دکتر فاطمه پورخاقان - دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازگیری ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۸  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۸ - ساعت 9-13  مکان برگزاری: طبقه 4 کتابخانه مرکزی
 ظرفیت: 20 نفر  ظرفیت باقیمانده: 1 نفر

 اهداف و توضیحات:
سرفصل ها:
- معرفی انواع روش های آماری
- نحوه ورود داده به نرم افزار
- آمار توصیفی
- آزمون تی تک نمونه
- آزمون کای دو نمونه (مستقل و وابسته)
- تحلیل واریانس
- تحلیل کوواریانس
- تحلیل اندازه گیری مکرر
- ازمون های نان پارامتریک

زمان برگزاری:
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

هزینه کارگاه:
دانشجویان دانشگاه 50 هزار تومان
دانشجویان خارج از دانشگاه 100 هزار تومان

 توضیحات:
​زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

در مجموع 8 ساعت در دو روز 

فایل‌های پیوست


صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/nrc/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/nrc/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121