عنوان کارگاه: داوری اختراعات بین المللی

 مدرس: [جناب آقای دکتر براتی] [سرکارخانم دکتر زینی وند]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۶  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ساعت 9 الی 12  مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران - طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
 ظرفیت: 35 نفر  ظرفیت باقیمانده: 7 نفر


صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/patent/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/patent/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121