عنوان کارگاه: Applied Survival Analysis in Demographic and Health Studies

 مدرس: [پروفسور امیر عرفانی - دانشگاه Nipissing کانادا ]
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۲  هزینه: 0 ریال
 زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ساعت 8:30  مکان برگزاری: طبقه چارم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ظرفیت: 45 نفر  ظرفیت باقیمانده: 1 نفر

 اهداف و توضیحات:
کارگاهApplied Survival Analysis in Demographic and Health Studies " در 2 روز با تدریس پروفسور امیر عرفانی از دانشگاه  Nipissing  کانادا توسط مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت برگزار می شود . در این کارگاه تجزیه و تحلیل بقاء در مطالعات جمعیت شناختی تدریس خواهد شد.
 
 

 توضیحات:
روز اول ،  شنبه 15 تیر ماه 1398 (6 July 2019 )
 
Topic Time
Welcome and introduction speech 8.30 – 8:45
Introduction to survival analysis 8:45-10:00
Coffee break 10:00-10:10
How to prepare Survival Data 10:10-11:30
Lab: preparation of survival data 11:30-12:30
روز دوم، یکشنبه  16 تیر ماه 1398 (7 July 2019)
 
Topic Time
Modeling Survival Data 8.30 – 10:00
Coffee break 10:00-1:10
Lab: Univariate & multivariate survival analysis in SPSS and Stata 10:10-11:30
How to interpret the results of survival analysis 11:30-12:30

صفحه ثبت نام در کارگاه‌ها  


Warning: file_get_contents(./files/teb/modern03/block_footer_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121

Warning: file_get_contents(./files/teb/modern03/copy_right_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/includes/template_code.php on line 121