• لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها روى نام آنها كليك كنيد. براى ثبت نام در هركدام از كارگاه‌ها فقط كافى است آنرا علامت بزنيد و براي پرداخت هزينه ها به صورتحساب خود مراجعه نماييد. مدير پايگاه بعد از بررسي هاي لازم ثبت نام شما را تاييد خواهد كرد.
  • در صورت نرسیدن به حد نصاب شرکت کنندگان، یک روز قبل از شروع کارگاه، ایمیلی تحت عنوان عدم تشکیل کارگاه به شرکت کنندگان ارسال می شود.
  • اگر از ثبت نام در کارگاهی منصرف شده اید وارد پروفایل کارگاه های خود شوید و لیست انتخاب شده ها را ویرایش کنید.
انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
برگزار کننده
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۳۹۸/۷/۲۴
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
-
مدرس: [دکتر مجتبی حبیبی - استادیار اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۴ - 9.00 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران-آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

1-آماده سازی داده ها در محیط LISREL
2-ویرایش داده‌ها
3-ترسیم مدل (Model Specifying)
4-اجرای داده‌ها
5-تفسیر داده‌ها
ساعت 9-12 روز چهارشنبه 24 مهر

۱۳۹۸/۲/۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر کبیر] [دکتر مظاهری نژاد] [خانم یزدان دوست] [دکتر امینی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۸ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
10 نفر
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۹ هزینه: 5,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸ - 8:30-13 صبح پنجشنبه ها مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: 10 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۲/۹
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر برادران]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۹ - 8-13 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی طبقه4
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
10 نفر
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰ هزینه: 5,500,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - 7:15-8:45 صبح چهارشنبه ها مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: 10 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۲/۱۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر کبیر] [دکتر برادران]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۰ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن افتخاریان
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

گروه هدف: گروه های بالینی

۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
10 نفر
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۹ هزینه: 13,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - 9-14 صبح مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: 10 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
9 نفر
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰ هزینه: 5,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - 7:15-8:45 صبح سه شنبه ها مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: 9 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۲/۱۱
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر پناهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۱ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: به سایت دانشجویان
ظرفیت: 27 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۲/۱۵
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [هلن درگاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۵ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۲/۱۸
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر صدقی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۸ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 26 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۲/۲۵
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم سلیمان پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۲۵ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۳/۱
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
-
مدرس: [دکتر فاطمه پورخاقان - دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازگیری ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۱ - 9-13 مکان برگزاری: طبقه 4 کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

سرفصل ها:
- معرفی انواع روش های آماری
- نحوه ورود داده به نرم افزار
- آمار توصیفی
- آزمون تی تک نمونه
- آزمون کای دو نمونه (مستقل و وابسته)
- تحلیل واریانس
- تحلیل کوواریانس
- تحلیل اندازه گیری مکرر
- ازمون های نان پارامتریک

زمان برگزاری:
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

هزینه کارگاه:
دانشجویان دانشگاه 50 هزار تومان
دانشجویان خارج از دانشگاه 100 هزار تومان
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

در مجموع 8 ساعت در دو روز 

۱۳۹۸/۳/۸
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
-
مدرس: [دکتر فاطمه پورخاقان - دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازگیری ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۸ - 9-13 مکان برگزاری: طبقه 4 کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

سرفصل ها:
- معرفی انواع روش های آماری
- نحوه ورود داده به نرم افزار
- آمار توصیفی
- آزمون تی تک نمونه
- آزمون کای دو نمونه (مستقل و وابسته)
- تحلیل واریانس
- تحلیل کوواریانس
- تحلیل اندازه گیری مکرر
- ازمون های نان پارامتریک

زمان برگزاری:
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

هزینه کارگاه:
دانشجویان دانشگاه 50 هزار تومان
دانشجویان خارج از دانشگاه 100 هزار تومان
​زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

در مجموع 8 ساعت در دو روز 

۱۳۹۸/۳/۱۹
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر معروفی] [سمیه علیزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۱۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۱۹ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده بهداشت، سالن شهید رحیمی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر سلطانی عربشاهی] [هلن درگاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۰ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
ظرفیت: 45 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر جانانی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۱ - 8-13 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی طبقه4
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۲
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر صنیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۲ - 8:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۳/۲۵
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر محسن شتی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۵ - 8:30 مکان برگزاری: دانشکده بهداشت، سالن شهید رحیمی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۵
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر طاهره جواهری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۳۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۵ - 10:00 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی طبقه8
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

مدل سازی حیوانی به منظور مطالعات دارویی در بیماران اوینگ سارکوما
گروه هدف: اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران
مدرس : دکتر طاهره جواهری

دکترای ژنتیکِ سرطان، دانشگاه تکنیکال مونیخ، آلمان
پست دکترا در موسسه سرطانشناسی لودویگ بولتزمن وین
پست دکترا در بیمارستان سرطان کودکان وین فارماکواپیدمیولوژی )دانشگاه علوم پزشکی وین

۱۳۹۸/۳/۲۶
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [جناب آقای دکتر براتی] [سرکارخانم دکتر زینی وند]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۶ - 9 الی 12 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران - طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 35 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۷
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر سلطانی] [هلن درگاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۷ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن افتخاریان
ظرفیت: 45 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر مریم رزمگیر] [دکتر مرادزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۸ - 8:30 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی طبقه چهارم
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۹
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم دکتر رزمگیر] [خانم دکتر مرادزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۹ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید 

۱۳۹۸/۴/۳
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر سید صالحه مرتضوی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۳ - 8:15-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، طبقه اول، سایت کامپیوتر
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۴/۵
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم دکتر نادیا صنیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۵ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید 

۱۳۹۸/۴/۱۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر قالیچی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۰ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۴/۱۰ تا ۱۳۹۸/۶/۳۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [جناب آقای دکتر شتی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۰ تا ۱۳۹۸/۶/۳۱ مکان برگزاری: مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

خواهشمند است قبل از ثبت نام جهت اطلاع از شرایط با کارشناس مرکز تحقیقات بهداشت و سلامت روان (خانم سلیمانی شماره تلفن 66506862) تماس حاصل فرمایید.
این کارگاه بصورت تم طولی (دوره آموزشی سه ماهه) و هر دو شنبه در فصل تابستان برگزار خواهد شد.

۱۳۹۸/۴/۱۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر هلن درگاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۱ - 8:15 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن شهید افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۴/۱۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر شعله بیگدلی ] [دکتر افسانه دهناد] [دکتر دریادخت مسرور] [دکتر سیدصالحه مرتضوی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۱ - 8-13 مکان برگزاری: سالن اجتماعات طبقه هفتم دفتر ریاست ستاد مرکزی
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   فایل‌های پیوست ثبت نام


۱۳۹۸/۴/۱۲
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم دکتر رزمگیر] [خانم دکتر مرادزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۲ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید 

۱۲ تا ۱۳۹۸/۴/۲۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر دهناد]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۲ تا ۱۳۹۸/۴/۲۶ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
ظرفیت: 14 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

این کارگاه بصورت تم طولی در سه هفته متوالی  برگزار خواهد شد که کارگاه روز اول پیش نیاز روز دوم . کارگاه روز دوم پیش نیاز روز سوم خواهد بود. شرکت در هر سه روز برای دریافت گواهی و کسب توانمندی لازم ضروری میباشد
برگزاری این کارگاه به شهریورماه موکول شد. 

۱۵ و ۱۳۹۸/۴/۱۶
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
-
مدرس: [پروفسور امیر عرفانی - دانشگاه Nipissing کانادا ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۵ و ۱۳۹۸/۴/۱۶ - 8:30 مکان برگزاری: طبقه چارم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 45 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کارگاهApplied Survival Analysis in Demographic and Health Studies " در 2 روز با تدریس پروفسور امیر عرفانی از دانشگاه  Nipissing  کانادا توسط مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت برگزار می شود . در این کارگاه تجزیه و تحلیل بقاء در مطالعات جمعیت شناختی تدریس خواهد شد.
 
 
روز اول ،  شنبه 15 تیر ماه 1398 (6 July 2019 )
 
Topic Time
Welcome and introduction speech 8.30 – 8:45
Introduction to survival analysis 8:45-10:00
Coffee break 10:00-10:10
How to prepare Survival Data 10:10-11:30
Lab: preparation of survival data 11:30-12:30
روز دوم، یکشنبه  16 تیر ماه 1398 (7 July 2019)
 
Topic Time
Modeling Survival Data 8.30 – 10:00
Coffee break 10:00-1:10
Lab: Univariate & multivariate survival analysis in SPSS and Stata 10:10-11:30
How to interpret the results of survival analysis 11:30-12:30

۱۳۹۸/۴/۱۹
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر سیروس پناهی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۹ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۲۳ و ۱۳۹۸/۴/۲۴
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر عمرانی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۲۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۲۳ و ۱۳۹۸/۴/۲۴ - 8-13 مکان برگزاری: یک شنبه: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت، دوشنبه: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

این کارگاه در دو روز متوالی یک شنبه 23 تیرماه و دوشنبه 24 تیرماه، برگزار خواهد شد. برای دریافت گواهی و کسب توانمندی لازم شرکت در هر دو روز کارگاه ضروری است. خواهشمند است لپ تاپ همراه داشته باشید. 
مکان برگزاری کارگاه روز یک شنبه 23 تیرماه: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
مکان برگزاری کارگاه روز دوشنبه 24 تیرماه: طبقه چهار کتابخانه مرکزی
 

۱۳۹۸/۴/۲۶
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر محبوبه کمالی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۲۶ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 
 

۱۳۹۸/۴/۳۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر رزمگیر]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۳۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۳۰ - 8-13 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۴/۳۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر شهرام صدقی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۲۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۳۰ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سایت دانشجویان
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکارخانم دکتر مسرور] [سرکارخانم دکتر صالحی] [سرکارخانم دکتر پرویزی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱ - 8 مکان برگزاری: سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۵/۲
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر مریم عظیمی] [جناب آقای سید احمدرضا محمودی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۲ هزینه: 1,500,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۲ - 8:00 مکان برگزاری: بیمارستان حضرت رسول(ص) - پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
ظرفیت: 9 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

اهداف:
آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مبانی و اصول نظری و عملی روش ایمونوبلاتینگ جهتشناسایی حضور پروتئین خاصی در مجموعه‌ای از پروتئین‌های سلولی و سایر مواد بیولوژیک

بخش تئوری:
آشنایی با اصول اولیه استخراج پروتئین، اصول جداسازی پروتئین ها با استفاده از تکنیکSDS-PAGE، و شناسایی پروتئین ها با کمک آنتی بادی  اختصاصی آشنایی با اصول کلی انتخاب غشاء مناسب برای بلاتینگ، انتقال پروتئین از روی ژل بر روی کاغذ بلاتینگ، شناسایی پروتئین هدف با استفاده از آنتی بادی اختصاصی

بخش عملی:
نحوه ساخت ژل پلی اکریل آمید، بارگذاری پروتئین در ژل، رنگ آمیزی ژل با کوماسی بریلیانت بلو ، انتقال باند ها از ژل به غشاء، انجام مراحل ایمونوبلاتینگ و مشاهده باند های شکل گرفته روی غشاء


به منظور ثبت نام با شماره تلفن های ۶۴۳۵۲۶۵۹-۰۲۱ و یا ۰۹۳۹۵۲۵۳۰۴۳ (رحمانی) تماس حاصل فرمائید.

هزینه این کارگاه ۱۵۰ هزار تومان می باشد که برای دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است که تنها در صورت تماس تلفنی و واریز وجه، ثبت نام شرکت کنندگان محترم قطعی به حساب خواهد آمد.

آدرس محل برگزاری کارگاه : 
تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم، جنب بخش اندوسکوپیجهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت مرکز تحقیقات ایمونولوژی مراجعه فرمایید.
زمان موضوع مدت
10:00- 8:00 اصول تئوری الکتروفورز پروتئین ها و تکنیک ایمونوبلاتینگ 120 دقیقه
10:30 - 10:00 پذیرایی و بازدید از مراکز تحقیقاتی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی 30 دقیقه
13:30 - 10:30 آموزش عملی الکتروفورز پروتئین ها بر روی ژل، پرسش و پاسخ 180 دقیقه
14:30 - 13:30 ناهار- نماز 60 دقیقه
18:00 - 14:30 انتقال ژل به غشاء و انجام مراحل ایمونوبلاتینگ، پرسش و پاسخ 210 دقیقه

۱۳۹۸/۵/۲
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر شهرام صدقی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۲ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: سالن کارگاهی کتابخانه مرکزی- واقع در طبقه چهارم
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر غرایی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۶ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده بهداشت، سالن شهید رحیمی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۵/۶
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۶ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سایت کامپیوتر کارشناسی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۸ و ۱۳۹۸/۵/۹
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
-
مدرس: [دکتر هادی رنجبر - عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۳ هزینه: 2,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۸ و ۱۳۹۸/۵/۹ - 8:30 مکان برگزاری: 8 ام مرداد طبقه هشتم و 9 ام مرداد طبقه چهارم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

این کارگاه آموزشی به صورت دوره 8 روزه با هدفآشنایی با رویکردهای کیفی در انجام پژوهش، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، انجام مصاحبه نیمه‌ساختارمند، روش‌های تحلیل داده‌های کیفی و گزارش نتایج پژوهش توسط مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت  در تاریخ های 28،27،14،9 مرداد ماه و 3 و 4 شهریور ماه سال 98 از ساعت 8:30 الی 12:30، در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، و تاریخ های 8 و 13 مرداد ماه از ساعت 8:30 الی 12:30، در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی، با تدریس آقای دکتر هادی رنجبر عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان برگزار می گردد.هزینه ثبت نام برای کل دوره ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.افرادی که در جلسه اول ثبت نام نموده و هزینه را پرداخت کنند، می توانند در جلسات بعدی شرکت نمایند.
توجه : پس از ثبت نام در سامانه جامع کارگاه ها، هزینه کارگاه را به به شماره حساب 5140951327 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز کرده و سپس تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیک Pmph@Iums.ac.ir جهت تأیید نهایی ثبت نام ارسال نمایید.
شایان ذکر است بدون ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس پست الکترونیک داده شده، ثبت نام متقاضی توسط ساب ادمین سامانه تأیید نمی گردد.
كارگاه مقدماتی روش‌‌شناسی در پژوهش‌های کیفی

روز اول سه شنبه 98/05/08 (طبقه هشتم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 معارفه و بحث گروهی در مورد پژوهش کیفی
9.30-9 معرفی دوره
10-9.30 بحث در مورد اهداف مشترک و چگونگی کار گروهی
10.30-10 استراحت و پذیرایی
11.30-10.30 مقدمات پژوهش کیفی آشنایی با پارادایم
12.30-11.30 کارگروهی مقایسه پژوهش‌های کمی و کیفی
 
روز دوم چهارشنبه98/05/09 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه قبل
10-9 کارگروهی بر روی سوالات پژوهش‌های کیفی
10.30-10 استراحت و پذیرایی
11.30-10.30 مقدمات روش‌‌شناسی پژوهش کیفی
12.30-11.30 کارگروهی انتخاب رویکرد مناسب جهت پژوهش کیفی
 

۱۳۹۸/۵/۱۳
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر قالیچی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱۳ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده بهداشت، سالن شهید رحیمی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۵/۱۳
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر زاهدی] [دکتر شهرکی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱۳ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سایت کامپیوتر کارشناسی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳ و ۱۳۹۸/۵/۱۴
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
-
مدرس: [دکتر هادی رنجبر - عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۳۹۸/۵/۱۴ - 8:30 مکان برگزاری: 13 ام مرداد طبقه هشتم و 14 ام مرداد طبقه چهارم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

این کارگاه آموزشی به صورت دوره ۸ روزه با هدفآشنایی با رویکردهای کیفی در انجام پژوهش، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، انجام مصاحبه نیمه‌ساختارمند، روش‌های تحلیل داده‌های کیفی و گزارش نتایج پژوهش توسط مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت  در تاریخ های ۲۸،۲۷،۱۴،۹ مرداد ماه و ۳ و ۴ شهریور ماه سال ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، و تاریخ های ۸ و ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی، با تدریس آقای دکتر هادی رنجبر عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان برگزار می گردد.هزینه ثبت نام برای کل دوره 2000000 ریال می باشد.افرادی که در جلسه اول ثبت نام نموده و هزینه را پرداخت کرده اند، می توانند در جلسات بعدی شرکت نمایند.
توجه : پس از ثبت نام در سامانه جامع کارگاه ها، هزینه کارگاه را به به شماره حساب ۵۱۴۰۹۵۱۳۲۷ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز کرده و سپس تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیک Pmph@Iums.ac.ir جهت تأیید نهایی ثبت نام ارسال نمایید.
شایان ذکر است بدون ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس پست الکترونیک داده شده، ثبت نام متقاضی توسط ساب ادمین سامانه تأیید نمی گردد.
كارگاه مقدماتی روش‌‌شناسی در پژوهش‌های کیفی

روز سوم یکشنبه   98/05/13 (طبقه هشتم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با رویکردهای پژوهش کیفی (گراندد تئوری)
10.30-10 استراحت و پذیرایی
11.30-10.30 آشنایی با روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در مطالعات کیفی
12.30-11.30 کارگروهی انتخاب روش‌ جمع‌آوری داده‌های کیفی
 
روز چهارم دوشنبه 98/05/14 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با جمع‌آوری داده‌ها به روش مصاحبه نیمه‌ساختار یافته
10.30-10 استراحت و پذیرایی
11.30-10.30 آشنایی با تدوین راهنمای مصاحبه پژوهش کیفی
12.30-11.30 کارگروهی انتخاب مصاحبه نیمه ساختار یافته

۱۳۹۸/۵/۱۶
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر شهرام صدقی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱۶ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: سالن کارگاهی کتابخانه مرکزی- واقع در طبقه چهارم
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۲۴
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۲۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۲۴ - 8-13 مکان برگزاری: بیمارستان فیروزگر
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۲۷ و ۱۳۹۸/۵/۲۸
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
-
مدرس: [دکتر هادی رنجبر - عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۲۷ و ۱۳۹۸/۵/۲۸ - 8:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

این کارگاه آموزشی به صورت دوره ۸ روزه با هدفآشنایی با رویکردهای کیفی در انجام پژوهش، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، انجام مصاحبه نیمه‌ساختارمند، روش‌های تحلیل داده‌های کیفی و گزارش نتایج پژوهش توسط مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت  در تاریخ های ۲۸،۲۷،۱۴،۹ مرداد ماه و ۳ و ۴ شهریور ماه سال ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، و تاریخ های ۸ و ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی، با تدریس آقای دکتر هادی رنجبر عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان برگزار می گردد..هزینه ثبت نام برای کل دوره ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.افرادی که در جلسه اول ثبت نام نموده و هزینه را پرداخت کرده اند، می توانند در جلسات بعدی شرکت نمایند.
توجه : پس از ثبت نام در سامانه جامع کارگاه ها، هزینه کارگاه را به به شماره حساب ۵۱۴۰۹۵۱۳۲۷ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز کرده و سپس تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیک Pmph@Iums.ac.ir جهت تأیید نهایی ثبت نام ارسال نمایید.
شایان ذکر است بدون ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس پست الکترونیک داده شده، ثبت نام متقاضی توسط ساب ادمین سامانه تأیید نمی گردد.
 
روز پنجم یکشنبه 98/05/27 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با چگونگی هدایت مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و پرسیدن سوالات پروب
10.30-10 استراحت و پذیرایی
12.30-10.30 کارگروهی انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته
 
 
روز ششم دوشنبه 98/05/28 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با تحلیل داده‌های کیفی (روش تحلیل مضمون)
10.30-10 استراحت و پذیرایی
12.30-10.30 کارگروهی و کدگذاری مصاحبه‌ها

۳ و ۱۳۹۸/۶/۴
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
-
مدرس: [دکتر هادی رنجبر - عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۳ و ۱۳۹۸/۶/۴ - 8:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

این کارگاه آموزشی به صورت دوره ۸ روزه با هدفآشنایی با رویکردهای کیفی در انجام پژوهش، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، انجام مصاحبه نیمه‌ساختارمند، روش‌های تحلیل داده‌های کیفی و گزارش نتایج پژوهش توسط مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت  در تاریخ های ۲۸،۲۷،۱۴،۹ مرداد ماه و ۳ و ۴ شهریور ماه سال ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، و تاریخ های ۸ و ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰، در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی، با تدریس آقای دکتر هادی رنجبر عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهداشت روان برگزار می گردد.هزینه ثبت نام برای کل دوره ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.افرادی که در جلسه اول ثبت نام نموده و هزینه را پرداخت کرده اند، می توانند در جلسات بعدی شرکت نمایند.
توجه : پس از ثبت نام در سامانه جامع کارگاه ها، هزینه کارگاه را به به شماره حساب ۵۱۴۰۹۵۱۳۲۷ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز کرده و سپس تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیک Pmph@Iums.ac.ir جهت تأیید نهایی ثبت نام ارسال نمایید.
شایان ذکر است بدون ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس پست الکترونیک داده شده، ثبت نام متقاضی توسط ساب ادمین سامانه تأیید نمی گردد.
كارگاه مقدماتی روش‌‌شناسی در پژوهش‌های کیفی

روز هفتم یکشنبه 98/06/03 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با نحوه انتشار مقالات کیفی
10.30-10 استراحت و پذیرایی
11.30-10.30 استانداردهای انتشار نتایج کیفی
12.30-11.30 تمرین نقد مقالات کیفی
 
روز هشتم دوشنبه 98/06/04 (طبقه چهارم کتابخانه مرکزی)
زمان موضوع
9-8.30 مرور موضوعات جلسه‌های قبل
10-9 آشنایی با نرم افزار MAXQDA
10.30-10 استراحت و پذیرایی
11.30-10.30 نحوه کار با نرم افزار MAXQDA
12.30-11.30 کارگروهی با نرم افزار MAXQDA

۵ و ۱۳۹۸/۶/۶
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [علی میرعرب رضی - رئیس کل اداره ثبت بین المللی اختراع ] [محمدمهدی اصل زعیم] [علی باده نوش]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۵ و ۱۳۹۸/۶/۶ - 13 الی 9 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، سالن آمفی تئاتر
ظرفیت: 35 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   فایل‌های پیوست ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱۳
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
20 نفر
مدرس: [دکتر علی آهنگر - دکترای اقتصاد سلامت- پژوهشگر پسا دکتری ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۳۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۳ - 08:15 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران- طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 35 نفر ظرفیت باقیمانده: 20 نفر

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

اقتصاد سلامت یکی از نمونه‌های کاربرد تئوری ها، مدل ها و تکنیک‏های تجربی اقتصادی برای تحلیل تصمیم‌گیری های اشخاص، ارائه‌دهندگان مراقبت های سلامت و دولت در مراقبت های بهداشتی و درمانی است. علم اقتصاد سلامت، توجه و تمرکز اصلی آن بر مطالعه رفتار و عوامل اقتصادی- اشخاص،‌ بنگاه‌ها، ‌دولتها و سایر سازمانها – که مواجه با کمیابی هستند می‌باشد. از این رو، تصمیمات در زمینه چگونگی تأمین مالی، و تولید و توزیع مراقبتهای بهداشتی و درمانی به شدت تحت تأثیر محیط اقتصادی و محدودیتهای آن است. عکس العملهای محلی، ملی و جهانی نسبت به موضوع سلامتی با توجه به دیدگاهای اقتصادی و روشهای تحلیل اقتصادی شکل می‌گیرند. هدف از طراحی و برگزاری این کارگاه،  آشنایی  دانشجویان ، کارشناسان، مسئولین و رؤسای واحدها، سایر علاقمندان به حوزه اقتصاد سلامت.. با مفاهیم، اصول و کاربردهای علم اقتصاد سلامت، به عنوان یک ضرورت می‏باشد.
سطح دوره: Basic
ردیف عنوان زمان
1 افتتاحیه و معارفه مشارکت کنندگان کارگاه 08:30- 08:15
2 مقدمه‏ای بر‏ مفاهیم اقتصاد، سلامت، اقتصاد سلامت، تاریخچه 09:45- 08:30
 
3 اهداف،کارکردهای نظام سلامت
4 ضرورت درک و تبیین جایگاه اقتصاد سلامت، رویکردهای اقتصاد سلامت
5 ترمینولوژی اقتصاد سلامت(اصطلاحات کلیدی)
6 سلامت در حکم کالای اقتصادی؛ کالای مصرفی/سرمایه‏ای، Externality 10:15- 09:45
7 توسعه اقتصادی و رفاه، نابرابری‏ها، مراقبت سلامت
8 استراحت و پذیرایی 10:30- 10:15
9 عرضه و تقاضا، بازار سلامت و بازار غیر سلامت 11:30- 10:30
10 رفتارrole players  در اقتصاد بخش سلامت
11 تولید خدمات مراقبت سلامت در بخش سلامت 11:50- 11:30
12 اهرم های کنترل(control nobs) و ارزیابی ساختار مالی/ اقتصادی در نظام سلامت 12:50- 11:50
13 جمع بندی و نکات کلیدی کارگاه 13:00- 12:50

۱۳۹۸/۶/۱۳
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۱۳ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: سایت کامپیوتر ارشد-واقع در نیم طبقه هشتم دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۶/۱۳
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر صالحه مرتضوی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۱۳ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۲۳ تا ۱۳۹۸/۶/۲۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۲۳ تا ۱۳۹۸/۶/۲۸ - 8-13 مکان برگزاری: مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

این کارگاه مختص فلوشیپ های ورودی سال تحصیلی 98-99 می باشد که به مدت شش روز متوالی برگزار خواهد شد. 

۱۳۹۸/۶/۲۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر بهنام شکیبا]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۲۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - 8-13 مکان برگزاری: بیمارستان فیروزگر
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر احسان زاده - فارغ التحصیل دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بین المللی فلوریدا، ۷ سال سابقه تدریس IELTS، آزمونگر IELTS موسسه کاپلان در ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲ هزینه: 26,500,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - 9-12 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 5 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

یکی از ارکان اصلی پژوهش در عرصه جهانی و نیز حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم، یادگیری زبان انگلیسی است. تغییر آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه مبنی بر ضرورت ارائه گواهی یکی از آزمون‌های زبان برای اعضای هیات علمی و همچنین فراهم ساختن دسترسی برای دانشجویانی که امتیاز لازم را  قبلا دریافت نکرده‌اند؛ موجب شد تا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی پس از اخذ  مصوبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۹۶ شورای آموزشی دانشگاه اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی برای آزمون IELTS و MHLE در سالهای ۹۶ و ۹۷ نماید. با توجه به تجربه موفق این دوره‌ها و نیز تقاضای مکرر از سوی اعضای هیئت علمی و دانشجویان، دوره‌های حاضر طراحی شد.
علاقه‌مندان به شرکت در این دوره می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به درگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی (به نشانی shmis.iums.ac.ir) مراجعه نمایند.

۱۳۹۸/۷/۱۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر قالیچی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۱۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۱۶ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۷/۲۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر محسن شتی] [دکتر مرتضوی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۱ - 8-12 مکان برگزاری: بیمارستان فیروزگر، سالن سپهر
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

فقط اساتید بیمارستان فیروزگر می توانند در این کارگاه ثبت نام کنند. خواهشمند است لپ تاپ همراه خود داشته باشید.

۱۳۹۸/۷/۲۴
گروه بیوشیمی
-
مدرس: [جناب آقای دکتر نجفی - عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳ هزینه: 340,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۴ - 08:00 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۷/۲۴
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر شهنام معروفی] [دکتر معصومه خیرخواه]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۴ - 8-12 مکان برگزاری: طبقه هشتم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر سلطانی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن شهید افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱۲
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
0 نفر
مدرس: [خانم ترابی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۲ - 9-12 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

سر فصل هاي نرم افزار مديريت منابع مندلي

 
نصب مندلي روي نرم افزار ورد
ساخت پوشه هاي جداگانه براي ورود اطلاعات
نحوه ورود اطلاعات
نصب افزونه مندلي در مرورگر
نحوه ورود مستقيم اطلاعات از مرورگر
تشخيص داپليكيت بودن اطلاعات
تركيب اطلاعات تكراري
تصحيح اطلاعات
چگونگي رفرنس دهي
تعيين استايل مد نظر
نحوه نمايش اطلاعات كتابشناختي در بخش منابع

۱۳۹۸/۸/۲۲
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر رزمگیر] [خانم مرادزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۲ - 8-13 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۷/۲۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر شیروانی] [خانم اعلا]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۸ - 8 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن شهید افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

ویژه مدیران گروه و معاونین آموزشی گروه های منتخب مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایران

۱۳۹۸/۷/۲۳
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتز طهرانی] [دکتر بخشی زاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۳ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱۲
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
12 نفر
مدرس: [دکتر برادران] [دکتربیگلری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۲ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 12 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۷/۲۹
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
10 نفر
مدرس: [دکتر هما رسولی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۹ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 10 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۲۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر بهنام شکیبا ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۰ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
2 نفر
مدرس: [دکتر رمضانی] [دکتر رام پیشه]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۱ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 2 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۲
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر پورنیک] [دکتر عشرتی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۲ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۱۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
11 نفر
مدرس: [دکتر بهنام شکیبا ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۱۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۱۸ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 11 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۰/۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر بیگلری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۱۳
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
5 نفر
مدرس: [دکتر سلطانی عربشاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۱۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۱۳ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۲۷
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
7 نفر
مدرس: [دکتر سلطانی عربشاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۲۷ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 7 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
11 نفر
مدرس: [دکتر سهرابی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۶ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 11 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۲۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
13 نفر
مدرس: [دکتر سهرابی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۲۰ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 13 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۰/۱۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
13 نفر
مدرس: [دکتر هما رسولی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 13 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۰/۲۵
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
2 نفر
مدرس: [دکتر رمضانی] [دکتر رام پیشه]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 2 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۱/۱۵
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر طایفی] [دکتر شیخ الاسلام]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
2 نفر
مدرس: [دکتر بیگلری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 2 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر پورنیک] [دکتر عشرتی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱۹
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
34 نفر
مدرس: [دکتر صالحه مرتضوی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۹ - 8-13 مکان برگزاری: بیمارستان فیروزگر، سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوارش
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: 34 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

فقط اعضای هیات علمی بیملرستان فیروزگر مجاز به شرکت در این کارگاه می باشند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | IUMS Workshops

Designed & Developed by : Yektaweb