• لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها روى نام آنها كليك كنيد. براى ثبت نام در هركدام از كارگاه‌ها فقط كافى است آنرا علامت بزنيد و براي پرداخت هزينه ها به صورتحساب خود مراجعه نماييد. مدير پايگاه بعد از بررسي هاي لازم ثبت نام شما را تاييد خواهد كرد.
 • در صورت نرسیدن به حد نصاب شرکت کنندگان، یک روز قبل از شروع کارگاه، ایمیلی تحت عنوان عدم تشکیل کارگاه به شرکت کنندگان ارسال می شود.
 • اگر از ثبت نام در کارگاهی منصرف شده اید وارد پروفایل کارگاه های خود شوید و لیست انتخاب شده ها را ویرایش کنید.
انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
برگزار کننده
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۳۹۸/۲/۱۱
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر پناهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۱ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: به سایت دانشجویان
ظرفیت: 27 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۲/۱۸
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر صدقی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۱۸ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 26 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۲/۲۵
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم سلیمان پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۲/۲۵ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۳/۱
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
-
مدرس: [دکتر فاطمه پورخاقان - دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازگیری ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۱ - 9-13 مکان برگزاری: طبقه 4 کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

سرفصل ها:
- معرفی انواع روش های آماری
- نحوه ورود داده به نرم افزار
- آمار توصیفی
- آزمون تی تک نمونه
- آزمون کای دو نمونه (مستقل و وابسته)
- تحلیل واریانس
- تحلیل کوواریانس
- تحلیل اندازه گیری مکرر
- ازمون های نان پارامتریک

زمان برگزاری:
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

هزینه کارگاه:
دانشجویان دانشگاه 50 هزار تومان
دانشجویان خارج از دانشگاه 100 هزار تومان
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

در مجموع 8 ساعت در دو روز 

۱۳۹۸/۳/۸
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
-
مدرس: [دکتر فاطمه پورخاقان - دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازگیری ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۸ - 9-13 مکان برگزاری: طبقه 4 کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

سرفصل ها:
- معرفی انواع روش های آماری
- نحوه ورود داده به نرم افزار
- آمار توصیفی
- آزمون تی تک نمونه
- آزمون کای دو نمونه (مستقل و وابسته)
- تحلیل واریانس
- تحلیل کوواریانس
- تحلیل اندازه گیری مکرر
- ازمون های نان پارامتریک

زمان برگزاری:
زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

هزینه کارگاه:
دانشجویان دانشگاه 50 هزار تومان
دانشجویان خارج از دانشگاه 100 هزار تومان
​زمان برگزاری کارگاه
روز چهارشنبه مورخ 98/03/01از ساعت 9 الی 13
روز چهارشنبه مورخ 98/03/08از ساعت 9 الی 13

در مجموع 8 ساعت در دو روز 

۱۳۹۸/۳/۲۲
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر صنیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۲ - 8:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید

۱۳۹۸/۳/۲۶
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [جناب آقای دکتر براتی] [سرکارخانم دکتر زینی وند]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۶ - 9 الی 12 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران - طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 35 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۳/۲۹
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم دکتر رزمگیر] [خانم دکتر مرادزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۹ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید 

۱۳۹۸/۴/۵
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم دکتر نادیا صنیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۵ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید 

۱۳۹۸/۴/۱۲
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [خانم دکتر رزمگیر] [خانم دکتر مرادزاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۲ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
گواهی ها صادر و از طریق نامه رسان به محل خدمت شما ارسال شده است. جهت اطلاعات تکمیلی به ایمیل خود مراجعه نمایید 

۱۳۹۸/۴/۱۹
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر سیروس پناهی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۹ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۴/۲۶
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر محبوبه کمالی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۲۶ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 
 

۱۳۹۸/۴/۳۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر شهرام صدقی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۲۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۳۰ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سایت دانشجویان
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۲
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر مریم عظیمی] [جناب آقای سید احمدرضا محمودی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۲ هزینه: 1,500,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۲ - 8:00 مکان برگزاری: بیمارستان حضرت رسول(ص) - پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
ظرفیت: 9 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

اهداف:
آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مبانی و اصول نظری و عملی روش ایمونوبلاتینگ جهتشناسایی حضور پروتئین خاصی در مجموعه‌ای از پروتئین‌های سلولی و سایر مواد بیولوژیک

بخش تئوری:
آشنایی با اصول اولیه استخراج پروتئین، اصول جداسازی پروتئین ها با استفاده از تکنیکSDS-PAGE، و شناسایی پروتئین ها با کمک آنتی بادی  اختصاصی آشنایی با اصول کلی انتخاب غشاء مناسب برای بلاتینگ، انتقال پروتئین از روی ژل بر روی کاغذ بلاتینگ، شناسایی پروتئین هدف با استفاده از آنتی بادی اختصاصی

بخش عملی:
نحوه ساخت ژل پلی اکریل آمید، بارگذاری پروتئین در ژل، رنگ آمیزی ژل با کوماسی بریلیانت بلو ، انتقال باند ها از ژل به غشاء، انجام مراحل ایمونوبلاتینگ و مشاهده باند های شکل گرفته روی غشاء


به منظور ثبت نام با شماره تلفن های ۶۴۳۵۲۶۵۹-۰۲۱ و یا ۰۹۳۹۵۲۵۳۰۴۳ (رحمانی) تماس حاصل فرمائید.

هزینه این کارگاه ۱۵۰ هزار تومان می باشد که برای دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است که تنها در صورت تماس تلفنی و واریز وجه، ثبت نام شرکت کنندگان محترم قطعی به حساب خواهد آمد.

آدرس محل برگزاری کارگاه : 
تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم، جنب بخش اندوسکوپیجهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت مرکز تحقیقات ایمونولوژی مراجعه فرمایید.
زمان موضوع مدت
10:00- 8:00 اصول تئوری الکتروفورز پروتئین ها و تکنیک ایمونوبلاتینگ 120 دقیقه
10:30 - 10:00 پذیرایی و بازدید از مراکز تحقیقاتی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی 30 دقیقه
13:30 - 10:30 آموزش عملی الکتروفورز پروتئین ها بر روی ژل، پرسش و پاسخ 180 دقیقه
14:30 - 13:30 ناهار- نماز 60 دقیقه
18:00 - 14:30 انتقال ژل به غشاء و انجام مراحل ایمونوبلاتینگ، پرسش و پاسخ 210 دقیقه

۱۳۹۸/۵/۲
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر شهرام صدقی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۲ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: سالن کارگاهی کتابخانه مرکزی- واقع در طبقه چهارم
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۶
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۶ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سایت کامپیوتر کارشناسی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۱۳
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر زاهدی] [دکتر شهرکی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱۳ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سایت کامپیوتر کارشناسی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۵/۱۶
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر شهرام صدقی - عضو هیات علمی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱۶ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: سالن کارگاهی کتابخانه مرکزی- واقع در طبقه چهارم
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۶/۲
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [دکتر شیما مرادی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۲ - 8:30-11 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 35 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

 • مقدمه:
علم سنجی به عنوان رشته ای علمی، در راستای فراهم سازی اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزان، و سیاست گذاران پژوهشی و پژوهشگران، طیف وسیعی از فعالیت‌ها و مطالعات را تحت پوشش قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت ویژه این نوع مطالعات، و نیز ارزشیابی علمی  پژوهشی پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز علمی در ایران و دنیا، و از سویی ظرفیت سنجه های جدید برای احصای داده های اثربخشی بروندادهای علمی در فضای مجازی، این کارگاه پیشنهاد می شود تا  ضمن شناسایی ظرفیت فضای مجازی در ارزیابی بروندادهای علم، فناوری و نواوری به بررسی و تفسیر آنها بر مبنای حوزه پزشکی بپردازد و مکملی برای نتایج حاصل ازعلم سنجی این بروندادها باشد.

 هدف کلی برنامه: 
 • اشنایی کوتاه با ارزشیابی علم و پژوهش در جهان
 • مفاهیم کاربردی علم سنجی در ارزشیابی علم، فناوری و نوآوری
 • مفاهیم و کاربردهای دگر سنجی (آلتمتریکس) در ارزشیابی علم، فناوری و نوآوری
 • ارائه استراتژیهایی برای رویت پذیری پژوهشی پزشکی در دنیا

۵ و ۱۳۹۸/۶/۶
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [علی میرعرب رضی - رئیس کل اداره ثبت بین المللی اختراع ] [محمدمهدی اصل زعیم] [علی باده نوش]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۵ و ۱۳۹۸/۶/۶ - 13 الی 9 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، سالن آمفی تئاتر
ظرفیت: 35 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   فایل‌های پیوست ثبت نام


۱۳۹۸/۶/۱۰
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [دکتر رویا پورنقی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۹ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۱۰ - 12:30-8:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 • مقدمه: يكي از مهمترين اتفاقاتي كه در قرن گذشته به وقوع پيوسته و در قرن حاضر نيز ادامه دارد، نهضت توليد مستندات و مكتوبات علمي در حيطه‌هاي مختلف است. اما، آنچه در اين‌ميان از اهميت بسزايي برخوردار است، روش و ميزان بهره‌گيري از اين مستندات است. "مرور نظام‌مند" از مهمترين روش‌هايي است كه براي استفاده از مستندات علمي توليدشده در كانون توجه پژوهشگران قرار گرفته‌است،
 
 • هدف کلی برنامه: هدف کلی این کارگاه آشنایی مقدماتی با روش مرور نظام مند طبق دستنامه کوکران و تاکید بر نحوه نگارش سینتکس مناسب و جستجوی پیشرفته و تخصصی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر بین المللی است. این کارگاه شامل سرفصل زیر است:
 • مرور سیستماتیک چیست؟ (تعاریف، تاریخچه،‌ضرورت)
 • مراحل انجام مرور سیستماتیک(انتخاب موضوع ، معیارهای ورود و خروج، تعیین استراتژی جستجو، تعیین مکان مطالعه،  انتخاب مطالعات، ارزیابی کیفیت، استخراج داده‌ها، آنالیز و ارائه نتایج)
 • انتخاب پایگاه اطلاعاتی مناسب برای انجام مرور سیستماتیک و آشنایی با پایگاه‌ها
 • نحوه نگارش سینتکس مناسب
 • بکارگیری اصطلاحنامه ها(تزاروس) در نگارش سینتکس
 • شاخصهای سه گانه ارزیابی اعتبار جستجو
 • انواع تکنیکهای جستجو
جامعه هدف کتابداران و دستیاران پژوهش در مطالعات مرور سیستماتیک می باشند

۱۳۹۸/۶/۱۳
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۱۳ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: سایت کامپیوتر ارشد-واقع در نیم طبقه هشتم دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۶/۱۳
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر صالحه مرتضوی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۱۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۱۳ - 8:30-12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

*توجه*
پس از آماده شدن گواهی، ایمیلی حاوی اطلاعات زمان و مکان دریافت گواهی برای شما ارسال خواهد شد. 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱۳۹۸/۶/۱۶
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [دکتر قالیجی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۱۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 8-16 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 • مقدمه: پژوهش به عنوان بخشی از فعالیت ها و وظایف دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارشناسان شناخته می‏شود. انجام یک پژوهش مناسب نیازمند تدوین پروپوزال پژوهشی دقیق و مستدل است.
 •  
 • هدف کلی برنامه: هدف این کارگاه ارائه کلیات تدوین پیش نویس طرح تحقیقاتی برای کسانی است که در این حوزه تجربه کمتری دارند و یا علاقمندند فرایند تدوین پروپوزال را به صورت مدون مرور کنند.
گروه هدف:
 • اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • سایر دانشجویان و کارشناسان دانشگاه

۱۳۹۸/۶/۲۳
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [دکتر قالیچی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۲۲ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۲۳ - 15:30 - 8:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 • قدمه:
محققان تلاش بسیاری را برای طراحی مناسب مطالعه و اجرای دقیق و صحیح آن به کار می بندند. با این حال برای این که نتیجه کار پژوهشی ارزنده ایشان بتواندمورد توجه جامعه علمی قرار گیرد لازم استبا یکی از روش های ممکن به انتشار نتایج تحقیق بپردازند ویکی از متداول ترین روش ها برای انتشار نتایج، ارائه آن در قالب مقالات علمی است. برای چاپ مقاله ای که بتواند به خوبی منعکس کننده فعالیت های پژوهشی محققان بوده مورد توجه داوران مجله و خوانندگان باشد لازم است پیش نویس مقاله با رعایت ملاحظات نگارش علمی تهیه و در اختیار مجله قرار گیرد.
 
هدف کلی برنامه: در این کارگاه فشرده یک روزه قصد داریم کلیات نگارش علمی در مقالات اصیل را مرور کنیم و نکات مهمی که باید در نگارش بخش های مختلف مقاله مورد توجه قرار گیرد را تمرین کنیم.  
گروه هدف:
 • اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • سایر دانشجویان و کارشناسان دانشگاه

۱۳۹۸/۶/۲۴
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [دکتر قالیچی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۲۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۲۴ - 15:30 - 8:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 • مقدمه: محققان تلاش بسیاری را برای طراحی مناسب مطالعه و اجرای دقیق و صحیح آن به کار می‏بندند و با رعایت اصول نگارش علمی نسخه اولیه پیش نویس مقاله را آماده می‏کنند. با این حال انتخاب مجله مناسب، انطباق پیش نویس موجود برای مجله مورد نظر و مراحل مکاتبه با مجله می تواند میزان موفقیت پژوهشگر در انتشار نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد.
 
 • هدف کلی برنامه: در این کارگاه یک روزه قصد داریم مراحل مورد نیاز برای انتشار پیش نویس مقاله ای را که قبلا تهیه کرده ایم مرور کنیم و ملاحظات مهمی که باید در انتشار مقالات علمی مورد توجه قرار گیرند را تمرین کنیم.
 • گروه هدف:
  • اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان و کارشناسان دانشگاه

۱۳۹۸/۶/۲۶
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [دکتر عمرانی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۲۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - 8:30- 13:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

هدف از این کارگاه آموزش نحوه تولید محتوا توسط نرم افزار camtesia  می باشد.
این کارگاه صرفا برای پرسنل کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه برگزار می گردد.
جامعه هدف: پرسنل کتابخانه و کتابخانه های تابعه

۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس: [دکتر احسان زاده - فارغ التحصیل دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بین المللی فلوریدا، ۷ سال سابقه تدریس IELTS، آزمونگر IELTS موسسه کاپلان در ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲ هزینه: 26,500,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - 9-12 مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 5 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

یکی از ارکان اصلی پژوهش در عرصه جهانی و نیز حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم، یادگیری زبان انگلیسی است. تغییر آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه مبنی بر ضرورت ارائه گواهی یکی از آزمون‌های زبان برای اعضای هیات علمی و همچنین فراهم ساختن دسترسی برای دانشجویانی که امتیاز لازم را  قبلا دریافت نکرده‌اند؛ موجب شد تا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی پس از اخذ  مصوبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۹۶ شورای آموزشی دانشگاه اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی برای آزمون IELTS و MHLE در سالهای ۹۶ و ۹۷ نماید. با توجه به تجربه موفق این دوره‌ها و نیز تقاضای مکرر از سوی اعضای هیئت علمی و دانشجویان، دوره‌های حاضر طراحی شد.
علاقه‌مندان به شرکت در این دوره می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به درگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی (به نشانی shmis.iums.ac.ir) مراجعه نمایند.

۱۳۹۸/۷/۱۵
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [دکتر نوروزی چاکلی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۱۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۱۵ - 8:30- 12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 
 • مقدمه: عنوان این کارگاه طوری تنظیم شده است که بتوان امتیاز ماده 1 ارتقاء مربوط به کارگاههای مهارتی دانش‌افزایی و مهارت‌افزایی اعضای هیئت علمی را برای آن در نظر گرفت. این کارگاه از جمله کارگاههای علم‌سنجی است که اطلاعات علم‌سنجی مورد نیاز پژوهشگران و اعضای هیئت علمی را برای رویارویی با مسائل پژوهشی پیش‌روی خود، در اختیار آنها قرار می‌دهد.
 
 • هدف کلی برنامه:
 
 • هدف اصلی این کارگاه، توانمندسازی اعضای هیئت علمی در مواجهه با مسائل پژوهشی و مسائل مربوط به انتشار آثار علمی و همچنین ارزیابی کیفیت آثار و نحوۀ ارزیابی عملکرد پژوهشی آنهاست. پس از برگزاری این کارگاه، انتظار می‌رود اعضای هیئت علمی به جزئیاتی همچون، نحوۀ شناسایی نشریات باکیفیت، نمایه‌های باکیفیت و معتبر، نشریات نامعتبر، مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در سطح بین‌المللی و ملی و موارد دیگری از این قبیل اشراف پیدا کرده و در مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی مورد نیاز خود، برای اموری همچون ترفیع و ارتقاء از آگاهی و مهارت بیشتری برخوردار شوند.
 
 • گروه هدف:   اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
خواهشمند است هزینه کارگاه را تا قبل از شروع کارگاه، در کتابخانه مرکزی طبقه همکف(ورودی) نزد آقای صفایی پرداخت کرده و قبض را به طبقه چهار تحویل دهید.
تایید ثبت نام شما تنها در صورت پرداخت مبلغ امکانپذیر است.

۱۳۹۸/۷/۲۴
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
-
مدرس: [دکتر مجتبی حبیبی - استادیار اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۴ - 9.00 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران-آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

1-آماده سازی داده ها در محیط LISREL
2-ویرایش داده‌ها
3-ترسیم مدل (Model Specifying)
4-اجرای داده‌ها
5-تفسیر داده‌ها
ساعت 9-12 روز چهارشنبه 24 مهر

۱۳۹۸/۷/۲۴
گروه بیوشیمی
-
مدرس: [جناب آقای دکتر نجفی - عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۳ هزینه: 340,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۷/۲۴ - 08:00 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۸/۱۲
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [خانم ترابی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۱۲ - 9-12 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

سر فصل هاي نرم افزار مديريت منابع مندلي

 
نصب مندلي روي نرم افزار ورد
ساخت پوشه هاي جداگانه براي ورود اطلاعات
نحوه ورود اطلاعات
نصب افزونه مندلي در مرورگر
نحوه ورود مستقيم اطلاعات از مرورگر
تشخيص داپليكيت بودن اطلاعات
تركيب اطلاعات تكراري
تصحيح اطلاعات
چگونگي رفرنس دهي
تعيين استايل مد نظر
نحوه نمايش اطلاعات كتابشناختي در بخش منابع

۱۳۹۸/۸/۲۰
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
-
مدرس: [دکتر عقیلی] [دکتر ملک] [دکتر خمسه] [دکتر امامی]
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۰ - 8:00 مکان برگزاری: پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
8:30 - 8:00 ثبت نام 30 دقیقه
9:15 - 8:30 تحقیق پروپوزال انتخاب موضوع بیان مساله 45 دقیقه
10:00 - 9:15 انواع مطالعات 45 دقیقه
10:30 - 10:00 جستجوی منابع علمی و اینترنتی 30 دقیقه
10:45 - 10:30 استراحت و پذیرائی 15 دقیقه
11:20 - 10:45 مدیریت تحقیق و اخلاق در پژوهش 45 دقیقه
12:00 - 11:20 اهداف و فرضیات تحقیق – متغیرها و داده ها  40 دقیقه
13:00 - 12:00 تكنيك هاي نمونه گيري و تعیین حجم نمونه 1 ساعت

۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰ هزینه: 5,500,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - 7:15-8:45 صبح چهارشنبه ها مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰ هزینه: 5,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - 7:15-8:45 صبح سه شنبه ها مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۸/۲۸
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
-
مدرس: [دکتر جانانی] [آقای کیارش تنها]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۸ - 8:00 مکان برگزاری: پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

1- طراحی و اجرا مطالعات کارآزمایی بالینی
2- آنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی
3- حجم نمونه در مطالعات کارآزمایی بالینی
4- مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند

5- گزارش دهی استاندارد مطالعات کارآزمایی بالینی –
 گزارش دهی استاندارد مطالعات مرور نظام مند
زمان موضوع مدت
9:00 - 8:00 طراحی و اجرا مطالعات کارآزمایی بالینی 1 ساعت
10:00 - 9:00 آنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی 1 ساعت
10:15 - 10:00 استراحت 15 دقیقه
11:30 - 10:15 حجم نمونه در مطالعات کارآزمایی بالینی 45 دقیقه
12:45 - 11:30 مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند 45 دقیقه
13:15 - 12:45 ناهار و نماز 30 دقیقه
14:00 - 13:15 گزارش دهی استاندارد مطالعات کارآزمایی بالینی –
 گزارش دهی استاندارد مطالعات مرور نظام مند
45 دقیقه

 

۱۳۹۸/۸/۲۹
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
-
مدرس: [دکتر جواد یوسفی - دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۲۹ - 9.00 مکان برگزاری: سالن شهید رحیمی، دانشکده بهداشت
ظرفیت: 12 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

تعریف پروپوزال
ضرورت نوشتن پروپوزال
مراحل اجرای یک پژوهش
نحوه انتخاب یک موضوع خوب
نحوه نگارش یک بیان مسئله مناسب
اهمیت و ضروت تحقیق
نحوه نگارش اهداف تحقیق
نحوه نگارش سوالات و فرضیات تحقیق
ضرورت و نحوه نگارش پیشینه نظری و تجربی
ارائه نکات مورد نیاز در قسمت روش شناسی پژوهش

۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۹ هزینه: 5,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸ - 8:30-13 صبح پنجشنبه ها مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۹ هزینه: 13,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - 9-14 صبح مکان برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
shmis.iums.ac.ir

۱۳۹۸/۹/۴
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [دکتر قالیچی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۴ - 8 - 12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

 • مقدمه: پژوهش به عنوان بخشی از فعالیت ها و وظایف دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارشناسان شناخته می‏شود. انجام یک پژوهش مناسب نیازمند تدوین پروپوزال پژوهشی دقیق و مستدل است.
 • هدف کلی برنامه: هدف این کارگاه ارائه کلیات تدوین پیش نویس طرح تحقیقاتی برای کسانی است که در این حوزه تجربه کمتری دارند و یا علاقمندند فرایند تدوین پروپوزال را به صورت مدون مرور کنند.
جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران دانشگاه

۱۳۹۸/۹/۵
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [آقای دکتر محمود براتی] [خانم دکتر شیوا میرکلانتری] [سرکار خانم رویا ایلکا]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۵ - 9:00-12:30 مکان برگزاری: دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۹/۶
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
-
مدرس: [دکتر مجتبی حبیبی - استادیار اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۶ - 9.00 مکان برگزاری:
ظرفیت: 12 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

۱-آماده سازی داده ها در محیط LISREL
۲-ویرایش داده‌ها
۳-ترسیم مدل (Model Specifying)
۴-اجرای داده‌ها
۵-تفسیر داده‌ها
ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه 6 آذر 98

۱۳۹۸/۹/۱۷
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [خانم وصال آزاد]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۱۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۱۷ - 8:30- 12:30 مکان برگزاری: طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

جامعه هدف این کارگاه، کتابداران و کارشناسان علم سنجی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه اعم از دانشکده ها و بیمارستانها و دانشجویان کتابدارای و علم اطلاعات می باشند.

۳ و ۱۳۹۸/۱۰/۴
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
-
مدرس: [دکتر علی آهنگر - دکترای اقتصاد سلامت- پژوهشگر پسا دکتری ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۳۰ هزینه: 1,000,000 ریال
زمان برگزاری: ۳ و ۱۳۹۸/۱۰/۴ - 8:30-15:30 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، طبقه اول ، سالن افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

در بخش سلامت از یک سو به لحاظ محدودیت منابع و از دیگر سو، تقاضای نامحدود خدمات مراقبت سلامت  و علاوه بر آن حساسیت موضوع سلامت، ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف خرد(مراکز، بیمارستان‏ها و سازمانها) و کلان(نظام سلامت)اهمیت ویژ‏ه‏ای دارد. از این رو، تجزیه و تحلیلهای اقتصادی و شاخص‏های ارزیابی  عملکرد به منظور استفاده بهینه از منابع موجود در دستیابی به اهداف مدنظر در سطوح مختلف بخش سلامت ضروری است. بر این اساس، یکی از مهمترین روشهای ارزیابی عملکرد، بکارگیری تکنیکها و شاخص های کارایی و بهره‏وری  است. هدف از طراحی و برگزاری این کارگاه، آشنایی رؤسا،مدیران ،کارشناسان در سطوح مختلف عملیاتی(واحدها،مراکز و بیمارستان ها) و ستادی(معاونت)، محققین، دانشجویان ، علاقمندان به موضوعات کارایی،بهره ‏وری و ارزیابی عملکرد می‏باشد. این کارگاه در دو روز به صورت تئوری و عملی با تدریس آقای دکتر علی آهنگر، دکترای اقتصاد سلامت و پژوهشگر پسا دکتری مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت در سالن افتخاریان، واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی برگزار می گردد.
هزینه ثبت نام برای این کارگاه آموزشی دو روزه برای اساتید و اعضای هیأت علمی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال و برای دانشجویان 800000 ریال می باشد.
قابل توجه علاقمندان به شرکت در این کارگاه،  پس از ثبت نام در سامانه جامع کارگاه ها، هزینه کارگاه را به شماره حساب 5140951327 بانک ملت شعبه هجرت به نام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ( با شناسه واریز 1223 مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت)واریز کرده و سپس تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیک Pmph@Iums.ac.ir جهت تأیید نهایی ثبت نام ارسال نمایید.
شایان ذکر است بدون ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس پست الکترونیک داده شده، ثبت نام متقاضی توسط ساب ادمین سامانه تأیید نمی گردد.

 
سطح دوره: Intermediate
ردیف عنوان زمان
روز اول 98/10/03
 1.  
افتتاح و معارفه شرکت‏کنندگان 08:45- 08:30
 1.  
مفاهیم کارایی، اثربخشی و بهره‏وری 09:30- 08:45
 1.  
مباحث توابع تولید، هزینه‏ها و رفتار تولید 10:30- 09:30
 1.  
پذیرایی و استراحت 10:45- 10:30
 1.  
برآورد داده-ستانده در کارایی و بهره ‏وری 11:30- 10:45
 1.  
روش‏های برآورد کارایی و بهره‏وری 12:30- 11:30
 1.  
پذیرایی ناهار و نماز 13:00- 12:30
 1.  
روش های مرزی پارامتری در ارزیابی کارایی 13:30- 13:00
 1.  
روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) 14:00- 13:30
 1.  
روش های مرزی ناپارامتری در ارزیابی کارایی 14:30- 14:00
 1.  
اندازه‏گیری تغییرات کارایی و بهره‏وری 15:00- 14:30
 1.  
ارزیابی کارایی به روش پابن لاسو(Pabon Lasso) 15:30- 15:00
 1.  
گروه‏بندی و تعریف پروژه 15:30-15:45
روز دوم 98/10/04
 1.  
محاسبه کارایی  با روش (تحلیل پوششی داده ها)DEA و مدل‏های DEA 09:30- 08:30
 1.  
شاخص مالکوئیست 10:00- 09:30
 1.  
مدلهای ارزیابی کارایی و بهره‏وری متناسب با سطوح خرد و کلان بخش سلامت 10:15- 10:00
 1.  
معرفی نرم‏افزارهای کاربردی در ارزیابی کارایی و بهره‏وری 10:30- 10:15
 1.  
پذیرایی  و استراحت 10:45- 10:30
 1.  
تمرین عملی 12:30- 10:45
 1.  
ناهار و نماز 12:30-13:00
 1.  
ادامه تمرین عملی - جمع بندی و نکات کلیدی کارگاه 13:00-15:30
 
 

۱۳۹۸/۱۰/۱۷
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [خانم دکتر فریبا کریم زاده] [آقای دکتر محمود براتی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - 9:00-12:30 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، طبقه چهارم
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام۲۱ و ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [خانم دکتر محبوبه کمالی ] [خانم رویا وصال آزاد]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۲۱ و ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - 9:00 لغایت 14:00 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران - کتابخانه مرکزی - طبقه چهارم
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

مقدمه
برگزاری کارگاههای علمی شیوه جدیدی از آموزش است که با توجه به ویژگی کارگروهی، در صورت رعایت استانداردها، روحیه مشارکت علمی و اشتراک دانش را افزایش میدهد. کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی با هدف ارتقای سواد اطلاعاتی سلامت، تغییر نگرش و بینش، بهبود تصمیم گیری بالینی، ارتقای کارایی سازمانی، ارتقای مهارت کسب و اخذ دانش اعضای هیات علمی بالینی، کتابداران و محققین دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص شناخت منابع اطلاعاتی حوزه سلامت، شیوه های جستجو و بازیابی اطلاعات در آنها طراحی می گردد.
 
گروه هدف: اعضای هیات علمی بالینی، کتابداران بویژه کتابداران بیمارستانها و محققین
 
مدت کارگاه : 2 روز شامل  (21/10/1398 از ساعت 9-14 ) (22/10/1398 از ساعت 9-14)
 
 
اهداف آموزشی
در پایان کارگاه شرکت کنندگان باید به موارد زیر اشراف کامل داشته باشند.
 
 1. جستجوی ساده و پیشرفته، استفاده از MeSH و جستجوی موضوعی در منابع اطلاعاتی OVID- Embase- ClinicalKey- Uptodate
 2. شیوه های بازیابی راهنماها، گایدلاین ها و ابزار شناسایی تداخلات دارویی، راهنمای بیماران در منابع اطلاعاتی تدریس شده
 3. روش های ارزیابی سطوح مقالات و منابع علمی و ...

۱۳۹۸/۱۰/۲۴
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [آقای دکتر محمود براتی] [خانم دکتر شیوا میرکلانتری] [سرکار خانم رویا ایلکا]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - 9:00-12:30 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، طبقه چهارم
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۲۸ و ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر عمرانی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۲۸ و ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - 8:30 لغایت 12:30 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران - کتابخانه مرکزی - طبقه چهارم
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

آموزش نرم افزار تولید محتوا Camtasia

۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر سیده صالحه مرتضوی] [دکتر افسانه دهناد] [دکتر دریادخت مسرور] [دکتر سودابه هویدا منش]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - 8-14 مکان برگزاری: ساختمان ستاد مرکزی، طبقه 7
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

یکی از مفاهیمی که در دو دهه اخیر وارد عرصه دانشگاهی شده مفهوم دانش پژوهی (scholarship) و به ویژه دانش پژوهی آموزشی است. در این کارگاه، پس از تعریف دانش پژوهی و اشاره به انواع آن، به بیان اهمیت دانش پژوهی آموزشی و فلسفه آن و ویژگی های یک فعالیت دانش پژوهی آموزشی اشاره خواهد شد. پس از آن به آئین نامه ارتقاء هیات علمی و راهنمای کسب امتیاز دانش پژوهی آموزشی پرداخته می شود. با ارائه مثال عینی از یکی از فرایندهای برتر جشنواره مطهری که ویژگی های لازم یک فرایند دانش پژوهی آموزشی را داراست شرکت کنندگان با نحوه ثبت و گزارش فرایندهای دانش پژوهی آشنا خواهند شد. سپس به کارگروهی می پردازیم که طی آن افراد به طور عملی ثبت یک فرایند دانش پژوهی آموزشی را تمرین می کنند. در مرحله بعدی نحوه کار با سامانه ملی ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود. به علاوه در خصوص جشنواره مطهری و فرایندهای برتر توضیحاتی ارائه خواهد شد. در پایان انتظارات واحد از نمایندگان دانشکده ها/ بیمارستانها جهت انتقال آموزش های دریافت شده به اعضاء هیات علمی مجموعه ارائه خواهد شد.
اهداف کارگاه:
شرکت کنندگان در این کارگاه به صورت عملی و با تمرین و بازخورد قادر خواهند بود:
 1. دانش پژوهی آموزشی را تعریف کنند.
 2. اهمیت و ضرورت دانش پژوهی را باتوجه به پیامدهای مورد انتظار شرح دهند.
 3. ویژگی های دانش پژوهی آموزشی را بیان نمایند.
 4. یک فرایند دانش پژوهی آموزشی را ثبت و گزارش کنند.
 5. فرایند ثبت پروپوزال نوآورانه و فرایندهای دانش پژوهانه / دانش پژوهی در سامانه مدد اجرا کنند.
 6. انتظارات واحد دانش پژوهی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش جهت انتقال مفهوم دانش پژوهی و فرایند ثبت و گزارش آن به اعضاء هیات علمی مجموعه خود را شرح دهد.

۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
-
مدرس: [سید فهیم ایراندوست - دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - 9.00 مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران-سالن طبقه چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

سرفصل‌های کارگاه:
 
 • رویکرد کیفی و تمایزات با آن با رویکرد کمی
 • کاربرد نرم افزار در تحلیل داده‌های کیفی
 • نصب و آشنایی با نرم افزار (منوها، پنجره‌های اصلی و ابزارها)       
 • ورود انواع اسناد به نرم افزار (متن، عکس، فیلم و ...)       
 • آموزش کدگذاری        
 • امکانات نرم افزار (جستجوی کدها، بازیابی کدها، یادداشت گذاری و ...)      
 • ابزارهای نمایشی و گرافیکی (MAX MAP)
 • گزارش گیری از نتایج

۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [دکتر بیگلری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

این کارگاه برگزار نخواهد شد. 

۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [خانم دکتر درگاهی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی سالن افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۱/۲۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [خانم دکتر قالیچی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی –سالن افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۱/۲۸
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [سرکار خانم دکتر عمرانی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - 12:30- 8:30 مکان برگزاری: کتابخانه دانشکده علوم رفتاری
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

برنامه کمتژیا استودیو 2018 بر روی لپ تاپ نصب داشته باشید. 

۱۳۹۸/۱۱/۲۹
گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری (دفتر اختراعات)
-
مدرس: [جناب آقای دکتر براتی - دکترای بیوتکنولوژی ]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران_طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه های ثبت اختراع و نحوه ی تکمیل فرم گزارش داوری
سرچ پیشرفته اختراعات

۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [آقای دکتر رسولی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی –سالن کنفرانس ریاست
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۲/۳
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [خانم دکتر دهناد] [ آقای دکتر احسان زاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۳ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۳ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی –سالن کنفرانس ریاست
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۲/۴
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [خانم دکتر دهناد] [ آقای دکتر احسان زاده]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۴ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی –سالن افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۲/۵
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
-
مدرس: [آقای دکتر رسولی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۵ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۵ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی، سالن افتخاریان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
0 نفر
مدرس: [دکتر پورنیک] [دکتر عشرتی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - 8-13 مکان برگزاری: سالن کنفرانس اتاق ریاست دانشکده پزشکی
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
23 نفر
مدرس: [خانم دکتر امینی] [خانم یزدان دوست] [خانم نصیری] [آقای مهندس زینالی]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - 8-13 مکان برگزاری: ساختمان ستاد مرکزی، طبقه 7
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: 23 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۲/۱۱
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
3 نفر
مدرس: [دکتر برادران]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - 8-13 مکان برگزاری: دانشکده پزشکی –سالن کنفرانس ریاست
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: 3 نفر

ثبت نام


۱۳۹۸/۱۲/۲۰
مرکز رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
19 نفر
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - 8:30-12 مکان برگزاری: سالن طبقه هفتم ساختمان ستاد مركزي
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: 19 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

ويژه اساتيد مشاور دانشكده پزشكي


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | IUMS Workshops

Designed & Developed by : Yektaweb